Alena a Jan Vávrovi: Jak komunikovat s partnerem o výchovných tématech

05.01.2019

Domlouvat se s partnerem o výchově bývá často ožehavé téma, když se staneme rodiči, zároveň velmi důležité a nevyhnutelné. Náš postoj k výchově má bohaté podhoubí a dotýká se naší celkové životní filozofie, postoje k životu, základním hodnotám, otevírá naše vlastní dětské zkušenosti a často až rodové vzorce. Je tak téměř zákonité, že se názory a postoje partnerů-rodičů liší. Jak pak ale řešit situace, kdy to každý vidí jinak? Podíváme se na to, jak k partnerskému konfliktu přistoupit, abychom do jeho řešení vnesli více důvěry, přijetí, podpory, otevřenosti a respektu. Jak to dělat, abychom nevyžadovali autoritativním způsobem či manipulací respektující metody a řešení? V přednášce se ale budeme zabývat i tím, co dané téma přesahuje a nerozlučně provází. Tedy jak o partnerský vztah v období vzniku rodiny a růstu dětí pečovat atd. Naším záměrem je rozproudit ve vás inspiraci pro vystoupení z bludného kruhu obviňování, kdo co dělá špatně, kdo je lepší rodič a co je pro naše děti nejlepší.

Mgr. Alena Vávrová
Psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé, trenérka v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii v Praze, dlouhá léta se orientovala na práci s dětmi z rodin se závislostí, vedla skupinovou a individuální terapii dětí a dospělých, v současnosti má soukromou praxi pro děti a rodiče v Praze, věnuje se vzdělávání terapeutů, především těch dětských. V ČR a na Slovensku se stala propagátorkou práce s terapeutickým pískovištěm - tzv. Sandplaying. 

https://www.detsky-psycholog.cz

Mgr. Jan Vávra
Lektor a terapeut. Pracuje od roku 2009 ve své soukromé terapeutické/poradenské praxi, vede kurzy pro rodiče a učitele a přednáší. V roce 2016 založil Gordon Institut s.r.o., který do Čech přináší kurzy P.E.T.- Výchovy bez poražených a T.E.T. - Školy bez poražených, které se zabývají respektující komunikací a budováním vztahů. 

www.vychovabezporazenych.cz

Manželé Vávrovi mají dva syny a společně také vytvořili kurz Rodičovství jako cesta, který je dostupný na internetu.