Martina Suchardová: Přirozený porod

27.12.2018

Bc. Martina Suchardová

  • Absolvování studia porodní asistence na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor porodní asistentka
  • Praxe v porodnici ve Vrchlabí a v Porodnici Neratovice
  • Specialistka na bonding v porodnictví
  • Nyní pracuji jako komunitní porodní asistentka v Libereckém a Královehradeckém kraji

Myslím, že mám výhodu, že jsem si vybrala práci porodní asistentky, až když už jsem měla děti a prošla si různými druhy zaměsnání. V tu dobu jsem již měla klid na studium a nasávání informací, vždy jsem si udělala svůj vlastní názor na věc. Mohla jsem čerpat se svých zkušeností, z vlastních porodů a výchovy dětí. Hodně mně ovlivnilo prostředí vrchlabské porodnice. Na tu jedinečnost respektu k žene a respektu k porodu, nikdy nezapomenu.

V průběhu těhotenství se soustředím na ženu a její nenarozené miminko. Respektuji jedinečnost každé z nich, skládám si souvislosti a průběh těhotenství. Nenařizuji. Doporučuji, radím a vysvětluji. Jsem přesvědčena, že je dobré v průběhu těhotenství zkontrolovat miminko ultrazvukem, minimálně ve dvacátém týdnu těhotenství. Myslím, že je důležité provést krevní testy a zhodnotit celkový zdravotní stav ženy. Zároveň také vysvětluji, že ultrazvuk není potřeba dělat v každé poradně a seznámím je s negativní stránkou tohoto vyšetření. Obeznamuji ženy s doporučovanými vyšetřeními, jaké mají pro ženu a miminko přínosy nebo rizika. Mám ráda tu návaznost, kontinuální péči, kdy se se ženou poznáváme a jsme si bližší i lidsky. V období, kdy se blíží porod, jsem se ženou v kontaktu, respektuji její přání. Citlivost přístupu je důležitá. V průběhu porodu kontroluji stav miminka, snažím se o to, abych byla "neviditelná" a aby se žena cítila v bezpečí. Některé ženy zase potřebují, abych jim byla nablízku a hodně je podporovala a ujišťovala o tom, že je vše v pořádku. Povzbuzuji ji k tomu, aby si žena věřila. Povzbuzuji ji, aby si po porodu sama poprvé zvedla miminko do své náruče a kontroluji stav obou dvou. Podporuji nepřerušovaný bonding s novorozencem.

Aktivní přístup ženy a partnera, je pro mě povzbuzením a příslibem k tomu, že žena ví, jak své miminko porodit.

Jsem od přírody optimistka. Jsem pozitivní člověk, který i přes životní kotrmelce, je stále pozitivně naladěný. Věřím v ženskou intuici, i když sama jsem se k ní dostávala dost dlouho. Věřím, že to, jak děti přicházejí na svět, ovlivní celou další generaci. Věřím, že ženy, které vědomě a láskyplně porodí své děti, dokáží předat tuto sílu a změní svět k lepšímu.

Na přednášce vám osvětlím, jak probíhá přirozený porod a jak se na něj připravit. Můžete si ujasnit, jak podpořit optimální průběh porodu a jakou roli může sehrát doprovázející osoba. Dozvíte se kdy odjet do porodnice a jak rozlišit poslíčky od porodních kontrakcí. V závěru se zastavíme u toho, jak si připravit porodní plán, abyste svůj porod prožili podle svých přání.