Michal Kandler: Sebeřízené vzdělávání

05.11.2017

Dítě je člověk. Ve školství jsou však základní lidská práva dětí často devalvována (svoboda pohybu, rovnost v důstojnosti i v právech). Jako příklad možné cesty ke zrovnoprávnění dětí budou představeny výstupy z fokusních skupin mapujících pohled mladých lidí ze 2 škol fungujících na principech svobodných/demokratických škol v Libereckém kraji, jejichž principem je důsledný respekt k jejich základním lidským právům.
"Úlohou dítěte je žít svůj vlastní život - a ne život, který si jeho úzkostliví rodiče myslí, že by měl žít, ani život podle účelu pedagoga, který si myslí, že ví, co je pro dítě nejlepší." (A.S. Neill) 

Účastníkům v krátkém úvodním bloku představím koncept sebeřízeného vzdělávání.  

Následovat bude interaktivní diskuzní workshop z praxe na téma sebeřízeného vzdělávání s dětmi ze Sudbury školy Liberec a dětmi ze Svobodné školy Ronja v Jindřichovicích. Diskuze je pro maximální počet 30 účastníků, po naplnění kapacity místnosti bude přístup na diskuzi ukončen. Od účastníků diskuze je očekáván aktivní přístup s respektem k dětem.

Přednášející:

Michal Kandler je sociální pracovník, terapeut a inovátor ve vzdělávání. Pracoval s ohroženými dětmi a mládeží, v soukromé vzdělávací agentuře a v oblasti sociální a vzdělávací politiky. Lektoruje, publikuje a překládá o výchově a vzdělávání, hodnotí kvalitu nízkoprahových sociálních služeb. Je otcem tří dětí, které jsou pro něj inspirací i katalyzátorem změny pohledu na sebe i svět. Ve Svobodě Učení překládá, facilituje a moderuje různé akce, je aktivním členem předsednictva a správcem nově vznikajícího centra svobodného vzdělávání. 

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající v přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál a dává jim, bez jakékoli vnější či direktivně nastolené autority, možnost svobodné a informované volby ve vzdělávání. Usilujeme o celkovou změnu paradigmatu vnímání dětí, které jsou z přirozenosti zvídavé a schopné reflektovat vlastní potřeby. Jsme přesvědčeni, že děti a studenty nelze vnímat jako prázdné objekty určené k usměrnění nebo manipulaci.

"Není žádný rozdíl mezi žitím a učením... je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně." - John Holt