Michal Kandler: Sebeřízené vzdělávání

05.11.2017

Michal Kandler je sociální pracovník, terapeut a inovátor ve vzdělávání. Pracoval s ohroženými dětmi a mládeží, v soukromé vzdělávací agentuře a v oblasti sociální a vzdělávací politiky. Lektoruje, publikuje a překládá o výchově a vzdělávání, hodnotí kvalitu nízkoprahových sociálních služeb. Je otcem tří dětí, které jsou pro něj inspirací i katalyzátorem změny pohledu na sebe i svět. Ve Svobodě Učení překládá, facilituje a moderuje různé akce, je aktivním členem předsednictva a správcem nově vznikajícího centra svobodného vzdělávání.

Účastníkům představíme neziskovou organizaci SvobodaUčení.cz, jejíž dlouhodobou vizí je zrovnoprávnění dětí ve vzdělávání tak, aby mohly převzít vědomou zodpovědnost za rozvoj vlastní osobnosti. Projekt, zaměřující se na filosofii svobodného vzdělávání, funguje od roku 2012 a prošel rozsáhlým vývojem. Z původní internetové stránky, publikující vlastní obsah i překlady článků a videí o svobodném přístupu k učení, založené čistě na laickém nadšení, se zformovala iniciativa stále rozšiřující své pole působnosti.

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající v přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál a dává jim, bez jakékoli vnější či direktivně nastolené autority, možnost svobodné a informované volby ve vzdělávání. Usilujeme o celkovou změnu paradigmatu vnímání dětí, které jsou z přirozenosti zvídavé a schopné reflektovat vlastní potřeby. Jsme přesvědčeni, že děti a studenty nelze vnímat jako prázdné objekty určené k usměrnění nebo manipulaci.

"Není žádný rozdíl mezi žitím a učením... je nemožné, zavádějící a škodlivé přemýšlet o nich odděleně." - John Holt