Právní péče v mateřství
Adéla Hořejší

Přednáška bude zaměřená na právní problematiku zdravotní péče o děti a jejich rodiče včetně těhotných a rodících žen. Zjistíte, jaká jsou práva žen v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Kdo odpovídá za dítě. Jak má vypadat informovaný souhlas a zda můžete odmítnout lékařskou péči. Jaké jsou povinnosti zdravotníků a za co odpovídají. Jaké si můžete zvolit místo porodu.

Přednáší advokátka Adéla Hořejší, pro kterou je profesně i osobně důležitá otázka naplňování lidských práv. Svobodu jednotlivce a respekt k sobě i ostatním vnímá jako vedoucí hodnoty. Jako právnička se zabývá zejména zdravotnickým právem s důrazem na porodnictví a ochranu práv pacientů, ochranou osobnosti a rodinným právem. Z veřejně známých kauz obhajovala trestně stíhanou porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou a vedla spor se státem o domácí porody před Evropským soudem pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice. Zastupuje u soudu rovněž ženy, které se staly oběťmi porodnického násilí. Je členkou vládou zřízené Pracovní skupiny pro porodnictví. Je vdaná a je matkou dvou dcer a syna.

Kdy: 18. února 2018, 15:00 - 18:00

Kde: akce Ozvěn se konají v KultiVARu. Adresa je Na Rybníčku 387/6, Liberec, místo je v centru Liberce, dobře dostupné MHD.

Cena přednášky: 350 Kč